Shalawat Al-Fatih

“Ya Allah berikanlah shalawat kepada penghulu kami Nabi Muhammad yang membuka apa yang tertutup dan yang menutupi apa-apa yang terdahulu, penolong kebenaran dengan kebenaran yang memberi petunjuk kearah jalan yang lurus. Dan kepada keluarganya, sebenar-benar pengagungan padanya dan kedudukan yang agung."

Shalawat ini disebut Shalawat al-Fatih, disusun oleh al-'Arif al-Kabir Sayyid Muhammad al-Bakri.
Shalawat al-Fatih adalah salah satu ciri khas dari Tarekat Tijani. Diantara keistimewaan shalawat fatih tidak ada yang menyimpang dari ayat atau kandungan Alquran, tetapi harus diingat bahwa Shalawat al-Fatih bukan sebagian dari Alquran.

Syeikh Ahmad Tijani ra. belum pernah memberi suatu pernyataan sedikitpun bahwa Shalawat al-Fatih itu sebagian dari Alquran, kitabullah,hadits qudsi atau wahyu kenabian. Beliau juga belum pernah menyatakan Shalawat al-Fatih lebih utama dari Alquran atau mengimbanginya. Tidak ada satu kalam pun yang melebihi Alquran,begitulah yang ditegaskan oleh Syeikh Ahmad Tijani.

Sholawat al-Fatih memiliki 8 martabat keutamaan, dibawah ini hanya keutamaan pada martabat yang pertama saja,sedangkan yang lainnya dirahasiakan oleh Allah SWT, diantaranya adalah :

1. Membaca sholawat al-Fatih 1x setiap hari dijamin hidup bahagia dunia dan akhirat
2. Membaca sholawat al-Fatih 1x menghapus semua dosa
3. Membaca sholawat al-Fatih 1x menyamai pahala ibadah semua mahluk di alam semesta ini 6000x lipat
4. Membaca sholawat al-Fatih 1x menyamai pahala sholawat yang dibaca oleh seluruh makhluk dari awal diciptakan sampai sekarang 600x lipat
5. Membaca sholawat al-Fatih 1x setiap hari, dijamin mati membawa iman ( husnul khotimah ).
6. Membaca sholawat al-Fatih 10x dimalam jum’at lebih besar pahalanya daripada ibadah seorang wali yang tidak membaca sholawat al-Fatih selama 1 juta tahun.
7. Pahala sholawat al-Fatih dapat menutupi dan mengganti kesalahan yang pernah ia lakukan terhadap orang lain, sehingga ia dapat mengganti tuntutannya dihari kiamat.
8. Membaca sholawat al-Fatih 100x dimalam jum’at menghapus dosa 400 tahun.
9. Syekh Ahmad at-Tijany r.a berkata : ”Keistimewaan sholawat al-Fatih sangat sulit diterima oleh akal,karena ia merupakan rahasia Allah SWT yang tersembunyi. Seandainya ada 100,000 bangsa, yang setiap bangsa itu terdiri dari 100,000 kaum, dan setiap kaum terdiri dari 100,000 orang, dan setiap orang diberi umur panjang oleh Allah SWT sampai 100,000 tahun, dan setiap orang bersholawat kepada nabi setiap hari 100,000x, semua pahala itu belum dapat menandingi pahala membaca sholawat al-Fatih 1x.